Benxamín, o cachalote que quería ser golfiño

Texto: Paula Carballeira

Ilustración: Blanca Millán

ISBN galego: 9788494923128 

ISBN castelán:  9788494923135

2019 -Triqueta Verde editora

 

Na illa de Ons vive Benxamín, un pequeno cachalote que devece por saltar, cantar e recitar poesía.

Benxamín quere ser coma os golfiños que son os únicos que o fan. Pero, por máis que Benxamín o intenta,

só a súa amiga, a tartaruga Minerva, que aínda que lle chaman boba é moi lista, o escoita e lle sorrí.

Un día, Benxamín enferma de tristura, e todas as gaivotas escuras, os araos, os ratos desde as tobeiras

e ata os morcegos desde as covas están moi preocupados. Coa axuda da súa amiga Minerva argallan un plan

para que Benxamín volva estar alegre e contento.

 

........

En una isla vive Benjamín, un pequeño cachalote que enloquece por saltar, cantar y recitar poesía.

Benjamín quiere ser como los delfines que son los únicos que lo hacen. Pero, por más que Benjamín lo intenta,

solo su amiga Minerva, que aunque la llaman boba es muy lista, lo escucha y le sonríe.

Un día, Benjamín enfermó de tristeza y todas las gaviotas, los araos, los ratones desde las madrigueras

y hasta los murciélagos desde las cuevas estaban muy preocupados. Con la ayuda de su amiga Minerva,

elaboran un plan para que Benjamín vuelva a ser un cachalote alegre y feliz.