BOS DÍAS, AVOA  / BUENOS DÍAS, ABUELA

Texto: R. J. Peralta

Ilustración: Blanca Millán

ISBN galego: 9788418966194

ISBN castellano: 9788418966187

2021- Editorial Hércules Ediciones

 

De mañá, moi cedo, espértanos a nosa avoa. Ela vístenos, lévanos á parada do bus, fai o xantar, xoga e apréndenos moitas cousas. Ten moitísimos anos, aínda que non sempre tivo tantos. Quérenos moito, e nós tamén a ela. Queres coñecela?

 

Por la mañana, muy temprano, nos despierta nuestra abuela. Ella nos viste, nos lleva a la parada del bus, nos hace la comida, juega y nos enseña muchas cosas.Tiene muchísimos años, aunque no siempre tuvo tantos. Nos quiere mucho, y nosotros también a ella.¿Quieres conocerla?