CENTRO DRAMÁTICO GALEGO

 

 Serie de ilustracións para a carteleira das diferentes campañas teatráis do Centro Dramático Galego.

 

http://centrodramatico.xunta.gal/cdg/