O Arranxacontos /El Arreglacuentos /    El reparacontes

Texto: Paula Merlán

Ilustración: Blanca Millán

ISBN galego: 9788494842498

ISBN castelán: 9788494842474

ISBN valenciano: 9788494842481

2019- Malian Editora

 

Cando acaba un conto, sabes o que sucede? Pois que o Arranxacontos repárao para que volva comezar. Ata que un día Monstro Terrible, Lebre Brincadeira e Pirata Valente visitan ao mago para pedirlle algo moi estraño ¡queren cambiarse de conto! Porque, ás veces, os monstros, as lebres, os piratas... desexan vivir novas aventuras.

Unha historia cargada de imaxinación sobre a importancia de poñerse no lugar do outro e de non ter medo aos cambios. Ademais, este libro fomenta a creatividade por medio das actividades que hai no seu interior.

Editado en galego, castelán e valenciano

 ........

Cuando acaba un cuento, ¿qué crees que sucede? Pues que el mago Arreglacuentos lo repara para que vuelva a empezar. Hasta que un día Monstruo Terrible, Liebre Saltarina y Pirata Valiente visitan al mago para pedirle algo muy extraño: ¡quieren cambiarse de cuento! Porque, a veces, los monstruos, las liebres, los piratas… desean vivir nuestras aventuras.

Una historia cargada de imaginación sobre la importancia de ponerse en el lugar del otro y de no tener miedo a los cambios. Además, este libro fomenta la creatividad por medio de las actividades que hay en su interior.

Editado en gallego, castellano y valenciano