Juego de niños

A Damiás gústalle a música, a Mercedes a pintura e a Marcos a escritura. Aos tres lles encanta estar xuntos, pero agora hay algo que lles preocupa. Pronto terán que deixar a súa casa e o seu país na procura dun futuro mellor.

Juego de niños é un canto de amor á creatividade e ó cambio.

 

MERCAR en castelán.

MERCAR en inglés