La familia Uf / The Bizzies

Texto: Paula Merlán 

Ilustración: Blanca Millán

ISBN castelán: 9788416733613

ISBN inglés: 9788416733620

2019 - Editorial Cuento de Luz

 MERCAR

 

Últimamente, na casa da familia Uf pasan cousas moi extrañas. Tódo-los días desaparece algo diferente. Mamá Uf é detective, e papá Uf fotógrafo aventureiro... Serán capaces de descubrir que está a acontecer?

 A familia Uf é unha historia sobre a importancia da conciliación familiar, o tempo de calidade compartido e a resolución de conflictos a través do diálogo.

........

Últimamente, en casa de la familia Uf pasan cosas muy extrañas. Todos los días desaparece algo diferente. Mamá Uf es detective y Papá Uf fotógrafo aventurero… ¿serán capaces de descubrir qué está sucediendo? La familia Uf es una historia sobre la importancia de la conciliación familiar, el tiempo de calidad compartido y la resolución de conflictos a través del diálogo.